100 % koulutustyytyväisyys vuonna 2013!
Lähteenä jokaiselta kahvakuulakoulutukseen osallistuneelta kerätty koulutuspalaute. Otanta n. 700 osanottajaa.